Απόκτηση τεχνογνωσίας για την δυνητική ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος LIDAR τρισδιάστατης (3D) καταγραφής μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο για ασφαλέστερες μεταφορές.

Νέα