Η τεχνική lidar δίνει πληροφορίες για την ατμόσφαιρα κάνοντας χρήση μίας πηγής laser. Στο υποσύστημα εκπομπής μία δέσμη laser κατευθύνεται στην ατμόσφαιρα μέσω των κατάλληλων οπτικών (ευθυγράμμιση, διεύρυνση, κλπ.). Στο υποσύστημα λήψης ένα τηλεσκόπιο συλλέγει την ακτινοβολία που έχει σκεδαστεί στα συστατικά της ατμόσφαιρας και τα κατευθύνει σε ένα σύστημα φασματικού διαχωρισμού. Μια σειρά από ανιχνευτές συλλέγουν το φως διαφορετικών συχνοτήτων. Τα σήματά τους καταγράφονται από τα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα και αποθηκεύονται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Η μέτρηση του ύψους της βάσης των νεφών με τις σημερινές τεχνολογίες (Ceilometers τα οποία βασίζονται και αυτά στην τεχνική LIDAR) γίνεται μόνο σε ένα σημείο. Συνήθως υπάρχουν δύο τέτοια συστήματα στις άκρες των αεροδιαδρόμων. Τα συστήματα αυτά δεν είναι ακριβή για διάφορους λόγους όπως για παράδειγμα, λόγω «ανώμαλης» βάσης του νέφους, η πορεία προσγείωσής ίσως συμπίπτει με κάποιο κενό στο σύννεφο, η μέτρηση είναι απίθανο να γίνει ακριβώς από κάτω από το σημείο της πορείας προσγείωσης. Έτσι στα πλαίσια του έργου προτείνεται η μελέτη και ανάπτυξη μίας τεχνολογίας τρισδιάστατης «απεικόνισης» του ύψους βάσης νεφών και η οποία λύνει όλα τα παραπάνω προβλήματα των συμβατικών ceilometers.