Λογότυπο ΕΜΥ

Η ΔΙΔΕΑΠ είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση των πάσης φύσεως ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μέσω του Ειδικού της Λογαριασμού, διοχετεύει τη χρηματοδότηση στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου και των Γενικών Επιτελείων για τη διεξαγωγή και την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), των Ερευνητικών Κέντρων, των Νοσοκομειακών Μονάδων και των αμυντικών βιομηχανιών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ.

Μέχρι σήμερα έχει επιδοθεί σε μεγάλες διακρίσεις σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής ως τελικός χρήστης και ως φορέας παραγωγής πρωτογενούς έρευνας σε προγράμματα κεφαλαιώδους σημασίας σε τομείς που αφορούν σε θαλάσσια επιτήρηση, διαχείριση κρίσιμων υποδομών, κυβερνο-άμυνα, περιβάλλον κτλ και γενικότερα σε πληθώρα δραστηριοτήτων που άπτονται του πεδίου ενδιαφέροντος και δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) συγκεντρώνει την εμπειρία πολλών ετών στους τομείς της αριθμητικής
πρόγνωσης, της ναυτιλίας, της αεροναυτιλίας ,της κλιματολογίας και των τεχνικών αξιοποίησης προϊόντων δορυφόρων
και ραντάρ. Η ερευνητική δραστηριότητα της ΕΜΥ αφορά κυρίως:

 • στην ανάπτυξη, μελέτη και εφαρμογή νέων μεθόδων για τη βελτίωση της πρόγνωσης του καιρού και της έγκαιρης
  προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
 • στην αξιοποίηση κάθε νέας τεχνολογίας σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς στους
  οποίους συμμετέχει.
 • στην παρακολούθηση του κλίματος της περιοχής μας με την ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων για την προσαρμογή
  στην κλιματική αλλαγή.
 • στην αξιοποίηση των παρατηρήσεων μεγάλου αριθμού μετεωρολογικών παραμέτρων και δεικτών αλλά και την
  ενσωμάτωση νέων σύγχρονων τεχνικών μετρήσεων.
 • στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών επιχειρησιακής αξιοποίησης προϊόντων δορυφόρων και ραντάρ για την υποστήριξη
  κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας.