Λογοτυπο ΕΜΠ

Στο έργο συμμετέχει το Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους. Τα συμμετέχοντα μέλη (ΔΕΠ, Ερευνητές) του Εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους, του Τομέα Φυσικής του Ε.Μ.Π., δραστηριοποιούνται στην κατασκευή πρωτοποριακών συσκευών laser (για διαστημικές και επίγειες εφαρμογές), με έμφαση στις περιβαλλοντικές εφαρμογές στην Επιχειρησιακή Μετεωρολογία/Ατμοσφαιρική Φυσική.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες τους επικεντρώνονται στην έρευνα σε κύρια θέματα που αφορούν: α) την επιχειρησιακή μετεωρολογία, β) την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (τοπική και περιφερειακή κλίμακα) με τεχνικές τηλεπισκόπησης laser, γ) την Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος (φυσική νεφών, κλιματολογία), δ) την εφαρμογή μοντέλων διασποράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ε) τον χαρακτηρισμό της σύστασης των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων με διάφορες τεχνικές και συσχέτισή της με τις πηγές προέλευσης.

Τα μέλη Εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους έχουν την πλέον μακρόχρονη εμπειρία (>35 έτη) στον Ελληνικό και διεθνή ερευνητικό χώρο, στην σχεδίαση, μοντελοποίηση και ανάπτυξη πηγών laser, ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπισκόπησης lidar (οπισθοσκέδασης, Raman, DIAL, HSRL) και οπτικών διατάξεων (laser scanners, φασματοφωτόμετρα) και συναφούς λογισμικού για πολλαπλές επίγειες-αερομεταφερόμενες-διαστημικές εφαρμογές των lasers, με έμφαση στην καταγραφή παραμέτρων του ατμoσφαιρικού περιβάλλοντος (οπτικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων, υδρατμοί, όζον, νέφη, ορατότητα, κλπ.). Το Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαικού δικτύου lidar (EARLINET) από το 2000 και συμμετέχει πολύ ενεργά σε όλα τα σχετικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα (EARLINET, ASOS, ITARS, ACTRIS I, ACTRIS II). Ήδη από το 2008 υλοποιεί αρκετά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την European Space Agency για την κατασκευή διαστημικών συστημάτων laser με ειδικές προδιαγραφές.